Projekty

Internacionalizácia podnikania ako faktor konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na Slovensku

Garant: prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.

Základné informácie
   
Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra manažmentu (FEM)
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
21. 12. 2015
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0