Projekty

FoodSecure - Exploring the Future of Global Food and Nutrition Security

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Interdisciplinárny výskumný projekt skúmajúci budúcnosť potravinovej a nutričnej bezpečnosti. Cieľom projektu FoodSecure je vytvoriť efektívne a udržateľné stratégie na posudzovanie a riešenie výziev týkajúcich sa potravinovej a nutričnej bezpečnosti. FoodSecure predstavuje nástroje pre analýzu a koordináciu účinkov krátkodobých a dlhodobých politík týkajúcich sa potravinovej bezpečnosti. Dôraz FoodSecure je kladený na vytvorenie bázy poznatkov pre podporu tvorcov politík EÚ a iných zainteresovaných strán pri navrhovaní konzistentných, súdržných, dlhodobých stratégií na zlepšenie potravinovej a nutričnej bezpečnosti.
Druh projektu:
FP7 ()
Pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:
FP7 GA 290693
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 03. 2012
Dátum ukončenia projektu:
28. 02. 2017
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
hlavný riešiteľ