Projekty

Budovanie kapacít v poľnohospodárskom poradenstve v krajinách strednej a vychodnej Europy

Garant: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Budovanie kapacít v poľnohospodárskom poradenstve v krajinách strednej a vychodnej Europy
Druh projektu:
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá ()
Pracovisko:
Katedra manažmentu (FEM)
Identifikácia projektu:
2016-1-HU01-KA202-022944
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:10. 09. 2016
Dátum ukončenia projektu:
10. 09. 2019
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0