Projekty

Signalizácia potenciálnej, hodnotenie aktuálnej synantropizácie a kvality trávnych porastov po ekologickej obnove disturbovaných zjazdoviek v NP Nízke Tatry

Garant: prof. Ing. Ján Novák, PhD.

Základní informace      
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vedeckými cieľmi projektu na dvoch lokalitách v NAPANT (Jasná, Donovaly) na vybraných disturbovaných stacionárnych plochách zjazdoviek v troch rôznych výškových úrovniach (od nástupnej, cez strednú až po vrcholovú úroveň)bolo sledovanie adaptácie introdukovaných autochtónnych druhov rastlín po ekologickej obnove v priebehu rokov v turisticky atraktívnej oblasti. Výstupom bola dizertačná práca Lýdie Kňazovičovej (rod. Turanová) z Fakulty prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre: „Hodnotenie poloprírodných a disturbovaných trávnych porastov na lyžiarskych zjazdovkách po ekologickej obnove v Národnom parku Nízke Tatry“ (od 1. 9. 2013), ktorá bola obhájená 30. august 2017.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
Identifikace projektu:
1/0470/15
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0