Projekty

Small farms but global markets: the role of small and family farms in food and nutrition security

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Horizont ()
Pracovisko:Fakulta ekonomiky a manažmentu
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:02. 01. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0