Projekty

Charakteristika odrôd jabĺk vo vzťahu k zdraviu a bezpečnosti

Garant: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.

Základné informácie
         

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Granty nadácií ()
Pracovisko:Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:
20. 04. 2019
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0