Projekty

Skúmanie rozhodovania farmárov v podmienkach neurčitosti a zlepšenie manažmentu rizika fariem

Garant: prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu je skúmanie rozhodovania farmárov v podmienkach neurčitosti s využitím multidisciplinárneho prístupu a návrh inovatívnych stratégií manažmentu rizika fariem.
Druh projektu:
COST (European Cooperation in Science and Technology) ()
Pracovisko:
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
Identifikácia projektu:
OC-2016-1-20917
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 05. 2019
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0