Projekty

Úloha biouhlia v zlepšovaní štruktúrneho stavu pôd

Garant: doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.

Základní informace
   Pracovníci   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Identifikace projektu:1/0136/17
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0