Projekty

Vývoj inteligentnej hry na báze virtuálnej reality a eyetrackingu

Garant: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
Identifikácia projektu:003UCM-4/2017
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:27. 04. 2016
Dátum ukončenia projektu:14. 04. 2017
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0