Projekty

Vývoj inteligentnej hry na báze virtuálnej reality a eyetrackingu

Garant: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
Identifikácia projektu:
003UCM-4/2017
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
27. 04. 2016
Dátum ukončenia projektu:
14. 04. 2017
Počet pracovníkov projektu:
3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0