Projekty

Bioaktívne metabolity pôdnych a endofytických baktérií v ekologickom poľnohospodárstve.

Garant: prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.

Základní informace         

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Ekologické poľnohospodárstvo získava neustále i tlakom verejnosti vyššiu podporu, kde takéto prípravky sú nevyhnutnou a legislatívne jedinou možnou alternatívou ochrany rastlín pred škodcami s cieľom dosiahnutia primeraných úrod, bez aplikácie pesticídov a iných xenobiotík.Cieľom projektu bude hľadanie nových bioaktívnych metabolitov a izolácia, identifikácia a charakteristika ich producentov (najmä aktinomycéty a myxobaktérie) v pôde a v pletivách rastlín. Sledovať budeme ich antimikrobiálnu aktivitu voči známym fytopatogénom poľnohospodárskych plodín a molekulárnymi metódami sledovať ich genetický potenciál tvorby bioaktívnych metabolitov využiteľných v rastlinnej výrobe ako biopesticídy.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikace projektu:
1/0305/17
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:
10
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0