Projekty

Ramcový kontrakt na hodnotenie nástrojov SPP, ktoré prispievajú na všeobecný cieľ udržateľnej produkcie potravín.

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:EC Tender (Tender Európskej komisie) ()
Pracovisko:Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:AGRI-2016-EVAL-01
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:01. 01. 2017
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0