Projects

Position of Small and Medium Sized Enterprises in the Process of Internationalization of Entrepreneurship

Supervisor: prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.

Basic information   
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Doteraz sa tento proces a vstup podnikov na zahraničné trhy analyzoval a hodnotil najmä z pozície veľkých podnikov a medzinárodných spoločností. Malé a stredné podniky majú svoje národné špecifické črty a takmer 95 % podnikateľských subjektov v EÚ, vrátane Slovenska tvoria malé a stredné podniky (ďalej MSP). Hlavným cieľom predkladaného projektu je posúdiť úroveň internacionalizácie podnikania ako faktora konkurencieschopnosti MSP na Slovensku a zhodnotiť determinanty, ktoré tento proces ovplyvňujú z vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku.
Kind of project:
VEGA ()
Department:Department of Management (FEM)
Project status:
Rejected
Project start date :
28. 04. 2016
Project close date:
31. 12. 2019
Number of workers in the project:
2
Number of official workers in the project:
0