Projekty

Názvoslovie anorganických zlúčenín, chemické rovnice a výpočty - tvorba vysokoškolskej učebnice a multimediálnych doplnkových učebných materiálov pre I. stupeň vysokoškolského štúdia

Garant: RNDr. Daniel Bajčan, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Názvoslovie anorganických zlúčenín, chemické rovnice a výpočty - tvorba vysokoškolskej učebnice a multimediálnych doplnkových učebných materiálov pre I. stupeň vysokoškolského štúdia".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
RNDr. Daniel Bajčan, PhD.KCH FBP+421 37 641 4369AC_1_13
Ing. Ľuboš Harangozo, PhD.KCH FBP+421 37 641 4376AC_1_14
Ing. Radovan Stanovič, PhD.KCH FBP+421 37 641 4248AC_1_12a
Ing. Mária Timoracká, PhD.KCH FBP+421 37 641 4862AC_2_5

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ