Projekty

Výskum vybraných poľnohospodárskych plodín so zreteľom na vplyv rôznych faktorov na obsahy nutričných, bioaktívnych a antinutričných látok

Garant: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zemiaky a rajčiaky sú významným zdrojom nutričných a bioaktívnych látok s antioxidačnými účinkami.Baklažán,táto menej často konzumovaná plodina, je dobrým zdrojom vlákniny a obsahuje veľmi malé množstvá nasýtených MK, cholesterolu a Na. Slovensko je jednou z ideálnych krajín na pestovanie cesnaku, ktorý obsahuje veľké množstvo biologicky významných látok. Jednou z najvýznamnejších zložiek je alliín, prekurzor allicínu. V štruktúre rastlinnej výroby si zachovávajú dôležité postavenie strukoviny, ktoré sú významným zdroj rastlinných bielkovín. Strukoviny, ako sú fazuľa a hrach, sa okrem toho vyznačujú vysokým obsahom vitamínov, mikroelementov, diétnej vlákniny, ako aj významným obsahom polyfenolových látok s antioxidačnou aktivitou.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra chémie (FBP)
Identifikácia projektu:1/0177/17
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0