Projekty

Krmovinárske a semenárske využitie slovenských novovyšľachtených medzirodových hybridov xFestulolium A. et Gr. v klimatických podmienkach Podunajskej nížiny

Garant: Ing. Peter Hric, PhD., Ing.-Paed.IGIP

Základní informace
   
Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:
01. 01. 2017
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0