Projekty

Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska

Garant: prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na získavanie nových poznatkov o úrovni geogénno - technogénnej kontaminácie vybraných oblastí Slovenskej republiky vybranými xenobiotikami (ťažké kovy a iné) v substráte a v jedlých lesných plodoch (jedlé makroskopické huby, drobné lesné ovocie). Oblasti budú vyberané na základe úrovne a charakteru kontaminácie životného prostredia v súvislosti s predpokladaným zvýšeným rizikom vstupu kontaminantov do potravového reťazca človeka.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Identifikace projektu:
1/0147/17
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:
8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0