Projekty

Nekonvenčné a minoritné plodiny využiteľné pre prípravu potravín nového typu dizajnovaných pre osobitné výživové účely

Garant: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

Základní informace
   
      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Riešenie projektu zahŕňa analýzu vybraných pseudocereálií a minoritných druhov ovocia, ako aj analýzu rôznych modifikácií funkčnej potraviny nového typu dizajnovanej pre osobitné výživové účely (prevencia proti obezite, cukrovke, kardiovaskulárnym a onkologickým ochoreniam) pripravenú s použitím skúmaných surovín. Riešením projektu sa získajú nové poznatky o funkčných potravinách nového typu vhodných pre bežnú konzumáciu, ale aj o potravinách vhodných pre celiakov.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Identifikace projektu:1/0139/17
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:
13
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0