Projekty

Model predikcie úpadku obchodných spoločností v SR

Garant: Ing. Jozef Palkovič, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
Identifikácia projektu:1/0652/17
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:01. 01. 2017
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0