Projekty

Tvorba vysokoškolskej učebnice Skladovanie a spracovanie rastlinných surovín a potravín

Garant: doc. Ing. Ján Mareček, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Tvorba vysokoškolskej učebnice Skladovanie a spracovanie rastlinných surovín a potravín".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.KFŽ FBP, FBP+421 37 641 4119AT_0_11F, SD-AB_0_8
doc. Ing. Ján Mareček, PhD.KTKRP FBP+421 37 641 4379AT_4_2
Ing. Peter Czako, PhD.KTKRP FBP+421 37 641 4777BA_0_7
Ing. Štefan Dráb, PhD.KTKRP FBP+421 37 641 4421AT_4_18
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.KHaBP FBP+421 37 641 5827BA_1_119
doc. Ing. Helena Frančáková, CSc.KTKRP FBP [ukončené]+421 37 641 4311AT_4_3
Ing. Eva Ivanišová, PhD.KTKRP FBP+421 37 641 4421AT_4_18
Ing. Tomáš KrajčovičFBP D-TEP [ukončené]+421 37 641 5815
doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.KTKRP FBP+421 37 641 4777BA_0_7
Ing. Igor RegászFBP D-TEP [neúsp. ukončené]+421 37 641 5815
Ing. Marián Tokár, PhD.FBP D-TEP [ukončené]+421 37 641 5815AT_4_22
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.KTKRP FBP+421 37 641 4793BA_0_10

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ