Projekty

Tvorba vysokoškolskej učebnice Skladovanie a spracovanie rastlinných surovín a potravín

Garant: doc. Ing. Ján Mareček, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Identifikácia projektu:
038SPU-4/2017
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0