Projekty

Podpora vzdelávania v rámci medzinárodného študijného programu: "International Master of Science in Horticulture"

Garant: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.

Základní informace
   Pracovníci   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Zabezpečenie študijnej literatúry v anglickom jazyku pre nový akreditovaný medzinárodný študijný program: "International Master of Science in Horticulture" v rámci študijného odboru "Záhradníctvo", ktorý je realizovaný v spolupráci troch partnerských univerzít (Poľnohospodárska univerzita v Krakove, Mendelova univerzita v Brne a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre). Publikovanie učebných textov bude uskutočnené v tlačenej a v elektronickej forme (vysokoškolské skriptá, multimediálne CD, vzdelávací modul v e-lerningovom prostredí LMS Moodle).
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra zeleninárstva (FZKI)
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:
10
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0