Projekty

Inovatívne postupy vo výučbe a tvorbe multimediálnych učebných pomôcok pre študíjny program Aplikovaná biológia

Garant: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Inovatívne postupy vo výučbe a tvorbe multimediálnych učebných pomôcok pre študíjny program Aplikovaná biológia".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.KFŽ FBP, FBP+421 37 641 5381SD-AB_0_1, AT_0_10F
Ing. Tomáš Jambor, PhD.KFŽ FBP+421 37 641 4925ABT_1_2.31
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.KFŽ FBP+421 37 641 4284AT_0_3F
Ing. Eva Tvrdá, PhD.KFŽ FBP+421 37 641 4918ABT_0_1.107


Zoznam historických pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam historických pracovníkov, ktorí v minulosti pracovali na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoOdDo
Alena BalážováKFŽ FBP [ukončené]02.05.201604.04.2017

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ