Projekty

Inovatívne postupy vo výučbe a tvorbe multimediálnych učebných pomôcok pre študíjny program Aplikovaná biológia

Garant: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Inovatívne postupy vo výučbe a tvorbe multimediálnych učebných pomôcok pre študíjny program Aplikovaná biológia".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
ÚlohaPracovisko
Telefón
Kancelária
KFŽ FBP, FBP
+421 37 641 5381
SD-AB_0_1, AT_0_10F
Ing. Tomáš Jambor, PhD.
CBF FBP
+421 37 641 4925
ABT_1_2.31
KFŽ FBP+421 37 641 4284AT_0_3F
KFŽ FBP
+421 37 641 4918
ABT_0_1.107


Zoznam historických pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam historických pracovníkov, ktorí v minulosti pracovali na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
OdDo
KFŽ FBP, FBP02.02.2020
20.05.2020
KFŽ FBP [ukončené]
02.05.2016
04.04.2017

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ