Projects

Innovative approaches in education and creation of multimedia teaching materials for the study of Applied biology

Supervisor: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Basic information
   
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Cieľom projektu je zefektívnenie kvality vysokoškolského štúdia tvorbou moderného a integrovaného systému výučby, vytvorenie multifunkčnej platformy učebných textov a kvalitných študijných pomôcok ako aj pre skríning a hodnotenie vzdelávacích požiadaviek pomocou Tuning metodológie. Neoddeliteľnou súčasťou projektu je inovácia výučbových priestorov a zavedenie interaktívnych metód edukácie (tvorba študijných materiálov pre mobilné aplikácie) do prednášok a praktických cvičení. Modernizácia cvičební a učebných textov s využitím efektívnej skríningovej stratégie sú elementárnym predpokladom pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu akreditovaných študijných programov biologického a agrobiotechnologického zamerania ponúkaných FBP SPU v Nitre.
Kind of project:
KEGA ()
Department:
Department of Animal Physiology (FBFS)
Project identification:009SPU-4/2017
Project status:
Completed
Project start date :
01. 05. 2017
Project close date:
31. 12. 2019
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:
0