Projekty

Inovatívne postupy vo výučbe a tvorbe multimediálnych učebných pomôcok pre študíjny program Aplikovaná biológia

Garant: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom projektu je zefektívnenie kvality vysokoškolského štúdia tvorbou moderného a integrovaného systému výučby, vytvorenie multifunkčnej platformy učebných textov a kvalitných študijných pomôcok ako aj pre skríning a hodnotenie vzdelávacích požiadaviek pomocou Tuning metodológie. Neoddeliteľnou súčasťou projektu je inovácia výučbových priestorov a zavedenie interaktívnych metód edukácie (tvorba študijných materiálov pre mobilné aplikácie) do prednášok a praktických cvičení. Modernizácia cvičební a učebných textov s využitím efektívnej skríningovej stratégie sú elementárnym predpokladom pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu akreditovaných študijných programov biologického a agrobiotechnologického zamerania ponúkaných FBP SPU v Nitre.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikace projektu:
009SPU-4/2017
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 05. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0