Projekty

Ekosystémové služby zelenej infraštruktúry

Garant: prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt nadväzuje na riešenie projektu KEGA "Zelená infraštruktúra a mestské poľnohospodársvo" 2014-2016. Je jeho potrebným pokračovaním, pretože na získaných výsledkoch stavia a rozširuje možnosti ich uplatnenia v spoločenskej praxi.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Identifikácia projektu: 001SPU-4/2017
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0