Projekty

Vplyv prírodných biologicky účinných látok na degradačné procesy v produktoch živočíšneho pôvodu

Garant: prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá štúdiom produkcie biogénnych amínov a oxidačnými zmenami v produktoch živočíšneho pôvodu. Experimenty slúžia na možnosti redukcie degradačných procesov v komoditách živočíšneho pôvodu. Projekt bude riešiť tvorbu degradačných produktov vo vzťahu k spôsobu a dĺžke skladovania a vplyv spôsobu ošetrenia produktov živočíšneho pôvodu na tvorbu degradačných produktov. Vo vzťahu k tvorbe degradačných produktov najmä biogénnych amínov sa bude sledovať aj zastúpenie jednotlivých druhov mikroorganizmov. Taktiež sa bude sledovať zastúpenie jednotlivých aminokyselín a mastných kyselín a ich vzťah k degradačným procesom v produktoch živočíšneho pôvodu.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Identifikácia projektu:1/0484/17
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0