Projekty

Prepojenie teórie a praxe v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín implementovaním moderných didaktických technológií v rámci rôznych foriem vzdelávania

Garant: doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom projektu je prepojenie teórie a praxe v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín implementovaním moderných didaktických technológií v rámci rôznych foriem vzdelávania. Projekt je zameraný na inováciu praktických cvičení s cieľom rozvíjať laboratórne a informačno-komunikačné kompetencie študentov v kontexte ich prípravy pre laboratórnu a prevádzkovú potravinársku prax.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikace projektu:007SPU-4/2017
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:
11
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0