Projekty

Doplnok hroznových výliskov vo výžive kurčiat a ich vplyv na mäsovú úžitkovosť, kvalitu mäsa a mikroflóru gastrointestinálneho traktu

Garant: doc. Ing. Peter Haščík, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na využitie hroznových výliskov v rôznych množstvách ako odpadového produktu pri výrobe vína aplikovaných cez kŕmnu zmes. Cieľom je dosiahnuť zlepšenie ukazovateľov v oblasti hospodárskeho využitia krmiva, sledovanie parametrov biochemického a hematologického profilu krvi a krvného séra, sledovanie zmien osídlenia vybraných skupín mikroorganizmov (koliformné baktérie, enterokoky, laktobacily) v gastrointestinálnom trakte kurčiat, zlepšenie mäsovej úžitkovosti, kvality mäsa a jeho oxidačnej stability, čo v konečnom dôsledku môže zvýšiť pozitívne ovplyvniť rentabilitu a ekonomiku výroby kuracieho mäsa.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Identifikácia projektu:1/0025/17
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0