Projekty

Analýza modelov výkonu verejných služieb na úseku stavebného poriadku z hľadiska technickej efektívnosti, efektívnej veľkosti a priestorovej alokácie úradov

Garant: doc. Ing. Peter Fandel, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je analyzovať dopad zriaďovania SsÚ na efektívnosť výkonu služieb,prostredníctvom ukazovateľov technickej efektívnosti ako ukazovateľa celkovej efektívnosti,efektívnosti z rozsahu ako ukazovateľa optimálneho rozsahu úradu pre dosahovanie maximálnej produktivity,efektívnosti z veľkosti ako ukazovateľa potenciálu pri spájaní obcí a optimálnej priestorovej alokácie úradov ako potenciálu zlepšenia efektívnosti z pohľadu obsluhovanej populácie.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
Identifikácia projektu:1/0190/17
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.Vedúci projektu
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.Zástupca vedúceho projektu