Projekty

Biologická bezpečnosť - transformácia v kontexte nových výziev

Garant: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.

Základné informácie   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0