Projekty

Aktualizácia prístupov k výučbe praktických cvičení vybraných predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín.

Garant: Ing. Lenka Maršálková, PhD.

Základní informace
   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na aktualizáciu výučby v systéme praktických cvičení vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín, so zameraním na laboratórnu rutinu a taktiež imunoanalytické a molekulárno-genetické metódy. Dôraz je kladený hlavne na zvyšovanie vedomostí a zručností študentov v laboratórnych technikách a metódach pri praktických cvičeniach. Súčasťou riešenia je aj vypracovanie moderných vysokoškolských didaktických prostriedkov v tlačenej a interaktívnej forme.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikace projektu:
036SPU-4/2017
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0