Projekty

Aktualizácia prístupov k výučbe praktických cvičení vybraných predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín.

Garant: Ing. Lenka Maršálková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na aktualizáciu výučby v systéme praktických cvičení vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín, so zameraním na laboratórnu rutinu a taktiež imunoanalytické a molekulárno-genetické metódy. Dôraz je kladený hlavne na zvyšovanie vedomostí a zručností študentov v laboratórnych technikách a metódach pri praktických cvičeniach. Súčasťou riešenia je aj vypracovanie moderných vysokoškolských didaktických prostriedkov v tlačenej a interaktívnej forme.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikácia projektu:036SPU-4/2017
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0