Projekty

Spracovanie surovín živočíšneho pôvodu - Inovácia výučby predmetov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia

Garant: Ing. Miroslav Kročko, PhD.

Základní informace   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na inováciu predmetov zaoberajúcich sa spracovaním živočíšnych produktov a vypracovaním modernej vysokoškolskej učebnice určenej pre študijné programy Technológia potravín, Agropotravinárstvo, Agrobiotechnológia a Bezpečnosť a kontrola potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva, respektíve študijné programy Management živočíšnej výroby, Výživa ľudí Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Identifikace projektu:
034SPU-4/2017
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:03. 04. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:13
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0