Projekty

Spracovanie surovín živočíšneho pôvodu - Inovácia výučby predmetov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia

Garant: Ing. Miroslav Kročko, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na inováciu predmetov zaoberajúcich sa spracovaním živočíšnych produktov a vypracovaním modernej vysokoškolskej učebnice určenej pre študijné programy Technológia potravín, Agropotravinárstvo, Agrobiotechnológia a Bezpečnosť a kontrola potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva, respektíve študijné programy Management živočíšnej výroby, Výživa ľudí Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Identifikácia projektu:034SPU-4/2017
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:03. 04. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0