Projekty

Genomický a proteomický prístup k analýze vybraných potravinových zdrojov

Garant: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Základné informácie      
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu je analyzovať genóm a proteóm niektorých významných potravinových zdrojov (strukoviny,pseudocereálie) ako bezpečných potravín pre výživu ľudí. Aplikácia Scot markérov, "perfektných" markerov a markerov na báze molekúl mikroRNA je originálnym a efektívnym prístupom genomickej charakteristiky potravinových zdrojov z hľadiska nutričného významu. Detegovaný bude lunazínový gén a jeho peptid s antioxidačnou aktivitou v súbore analyzovaných vzoriek. Proteomické analýzy polymorfizmu a zloženia zásobných bielkovín budú v projekte doplnené o 2-DE analýzy, analýzy bielkovín a peptidov pomocou hmotnostnej spetrometrie MALDI-TOF-SM s cieľom detekovať antinutričné a alergénne bielkoviny.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikácia projektu:
1/0729/17
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:
10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0