Projekty

Genomický a proteomický prístup k analýze vybraných potravinových zdrojov

Garant: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je analyzovať genóm a proteóm niektorých významných potravinových zdrojov (strukoviny,pseudocereálie) ako bezpečných potravín pre výživu ľudí. Aplikácia Scot markérov, "perfektných" markerov a markerov na báze molekúl mikroRNA je originálnym a efektívnym prístupom genomickej charakteristiky potravinových zdrojov z hľadiska nutričného významu. Detegovaný bude lunazínový gén a jeho peptid s antioxidačnou aktivitou v súbore analyzovaných vzoriek. Proteomické analýzy polymorfizmu a zloženia zásobných bielkovín budú v projekte doplnené o 2-DE analýzy, analýzy bielkovín a peptidov pomocou hmotnostnej spetrometrie MALDI-TOF-SM s cieľom detekovať antinutričné a alergénne bielkoviny.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikace projektu:1/0729/17
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:10
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0