Projects

Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét

Supervisor: prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.

Basic information
   
   Financing      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Oplodnenie u cicavcov je komplikovaný komplexný proces, súčasťou ktorého je množstvo molekúl na oocytoch a spermiách. Ich identifikácia doposiaľ nie je úplná a ich funkcia a vzájomná kooperácia nie je objasnená. Cieľom predkladaného projektu bude štúdium tetraspanínov (so zameraním na CD9 a CD81 molekuly) a ich partnerských molekúl v rámci multimolekulárneho, tetraspanínového webu na oocytoch a spermiách hovädzieho dobytka. Pre tento účel použijeme rôzne biochemické a imunochemické metódy s využitím komerčne dostupných protilátok a monoklonových protilátok vlastnej produkcie. Pri štúdiu úlohy týchto molekúl v procesoch súvisiacich s reprodukciou využijeme in vitro fertilizačné experimenty.
Kind of project:
VEGA ()
Department:
Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
Project identification:
2/0037/16
Project status:Completed
Project start date :01. 01. 2016
Project close date:31. 12. 2019
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:
0