Projekty

Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét

Garant: prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.

Základné informácie
   
   
Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Oplodnenie u cicavcov je komplikovaný komplexný proces, súčasťou ktorého je množstvo molekúl na oocytoch a spermiách. Ich identifikácia doposiaľ nie je úplná a ich funkcia a vzájomná kooperácia nie je objasnená. Cieľom predkladaného projektu bude štúdium tetraspanínov (so zameraním na CD9 a CD81 molekuly) a ich partnerských molekúl v rámci multimolekulárneho, tetraspanínového webu na oocytoch a spermiách hovädzieho dobytka. Pre tento účel použijeme rôzne biochemické a imunochemické metódy s využitím komerčne dostupných protilátok a monoklonových protilátok vlastnej produkcie. Pri štúdiu úlohy týchto molekúl v procesoch súvisiacich s reprodukciou využijeme in vitro fertilizačné experimenty.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
Identifikácia projektu:
2/0037/16
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0