Projekty

Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét

Garant: prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.

Základní informace   Pracovníci
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Oplodnenie u cicavcov je komplikovaný komplexný proces, súčasťou ktorého je množstvo molekúl na oocytoch a spermiách. Ich identifikácia doposiaľ nie je úplná a ich funkcia a vzájomná kooperácia nie je objasnená. Cieľom predkladaného projektu bude štúdium tetraspanínov (so zameraním na CD9 a CD81 molekuly) a ich partnerských molekúl v rámci multimolekulárneho, tetraspanínového webu na oocytoch a spermiách hovädzieho dobytka. Pre tento účel použijeme rôzne biochemické a imunochemické metódy s využitím komerčne dostupných protilátok a monoklonových protilátok vlastnej produkcie. Pri štúdiu úlohy týchto molekúl v procesoch súvisiacich s reprodukciou využijeme in vitro fertilizačné experimenty.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
Identifikace projektu:2/0037/16
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0