Projekty

Živočíšne genetické zdroje in situ a ex situ

Garant: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Základné informácie   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Kryokonzervovanie biologického materiálu v podmienkach ex situ niektorých druhov hospodárskych zvierat zatiaľ nie je úplne zvládnuté. Výsledkom je napríklad znížená prežívateľnosť alebo znížená kvalita zmrazených/rozmrazených spermií, embryí alebo kmeňových buniek hospodárskych zvierat. Cieľom tohto projektu je ďalej stimulovať súčasné výskumné aktivity a posilniť spoluprácu slovenského a srbského partnera zo zodpovedajúcich inštitúcií Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita Novi Sad pomocou mobilít v oblasti živočíšnych genetických zdrojov. Získanie tohto projektu by bolo veľkým prínosom aj pre srbského partnera zvýšením pravdepodobnosti úspešného a kvalitného vyriešenia v súčasnosti prebiehajúceho projektu zameraného na živočíšne genetické zdroje.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikácia projektu:
APVV SK-SRB-16-0005
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0