Projekty

Strategy to Strengthen Ecosystem Management

Garant: Ing. Marcel Kliment, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Interreg ()
Pracovisko:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikácia projektu:CE1216
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 06. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 05. 2020
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0