Projekty

Komparatívna percepčná štúdia potenciálu senzorických posudzovateľov na Slovensku a Západnom Balkáne.

Garant: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

   
Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Komparatívna percepčná štúdia potenciálu senzorických posudzovateľov na Slovensku a Západnom Balkáne.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
KTKRP FBP+421 37 641 4793BA_0_10
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
KHaBP FBP+421 37 641 5827BA_1_119
Ing. Tomáš Fekete, PhD.
FBP D-MBI [úsp. ukončené]
+421 37 641 4608
102
Ing. Tomáš Krajčovič
FBP D-TEP [ukončené]
+421 37 641 5815

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ