Projekty

Komparatívna percepčná štúdia potenciálu senzorických posudzovateľov na Slovensku a Západnom Balkáne.

Garant: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Identifikácia projektu:SK-SRB-2016-0008
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0