Projekty

Bioaktívne zložky ovocia pre bezpečné a zdraviu prospešné potraviny

Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt je zameraný na problematiku bioaktívnych zložiek vybraných druhov ovocia priamo konzumovaných alebo využívaných na prípravu potravinových výrobkov s pozitívnym účinkom na ľudský organizmus. Pozornosť bude sústredená na charakterizáciu polyfenolových zlúčenín a antioxidačný potenciál sledovaných druhov ovocia.Hlavným cieľom projektu bude zbieranie výskumného materiálu v oboch riešiteľských krajinách a vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky s priamou účasťou doktorandov. Výstupmi budú spoločné publikácie, ako aj návrh a príprava spoločného medzinárodného vedeckého projektu.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra chémie (FBP)
Identifikácia projektu:SK-SRB-2016-0018
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0