Projekty

Bioaktívne zložky ovocia pre bezpečné a zdraviu prospešné potraviny

Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Predkladaný projekt je zameraný na problematiku bioaktívnych zložiek vybraných druhov ovocia priamo konzumovaných alebo využívaných na prípravu potravinových výrobkov s pozitívnym účinkom na ľudský organizmus. Pozornosť bude sústredená na charakterizáciu polyfenolových zlúčenín a antioxidačný potenciál sledovaných druhov ovocia.Hlavným cieľom projektu bude zbieranie výskumného materiálu v oboch riešiteľských krajinách a vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky s priamou účasťou doktorandov. Výstupmi budú spoločné publikácie, ako aj návrh a príprava spoločného medzinárodného vedeckého projektu.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracoviště:Katedra chémie (FBP)
Identifikace projektu:
SK-SRB-2016-0018
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0