Projekty

Využitie DNA microarray a RealTime PCR pre autentifikáciu jelenieho mäsa v potravinovom reťazci

Garant: Ing. Ľubomír Belej, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre) ()
Pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 09. 2016
Dátum ukončenia projektu:01. 09. 2016
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0