Projekty

Využitie DNA microarray a RealTime PCR pre autentifikáciu jelenieho mäsa v potravinovom reťazci

Garant: Ing. Ľubomír Belej, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Pracovisko:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 09. 2016
Dátum ukončenia projektu:01. 09. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0