Projekty

Genetické hodnotenie parkúrového skákania a diverzity koní s využitím genomických informácií plemien národného významu na Slovensku.

Garant: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

Základní informace      
   
Financování
   
   

Následující tabulka zobrazuje souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení.

Položka
2017
2018
Kapitálové výdaje----
Běžné výdaje - mzdové náklady2 960
3 960
Běžné výdaje - ostatní
25 37625 376