Projekty

Genetické hodnotenie parkúrového skákania a diverzity koní s využitím genomických informácií plemien národného významu na Slovensku.

Garant: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

   
   
Výsledky   
Financovanie
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnný rozpočet celého projektu pre jednotlivé druhy financií za jednotlivé roky riešenia.

Položka
2017
2018
Kapitálové výdaje
--
--
Bežné výdaje - mzdové náklady
2 960
3 960
Bežné výdaje - ostatné
25 376
25 376