Projekty

Genetické hodnotenie parkúrového skákania a diverzity koní s využitím genomických informácií plemien národného významu na Slovensku.

Garant: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

Základné informácie      Výsledky
   
      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Využitie molekulárnych markerov pri genetickom hodnotení a analýze stavu diverzity populácií je najvýznamnejšou témou v súčasnosti. Aplikácia markerových informácií v kombinácii s genomickou selekciou je odporúčaná taktiež v chove koní. Budú použité genetické technológie, ktoré umožňujú genotypovanie rôzneho počtu a typov genetických markerov od mikrosatelitov až po SNP. Tradičné plemenné hodnoty budú kombinované s genomickými informáciami na príklade parkúrových skákania. Ako základné miery výkonnosti budú použité: zisk konvertovaných trestných bodov, zisk trestných bodov a poradie v pretekoch. Analýza stavu diverzity na úrovni genómu sa v prípade plemien s národným významom bude zameraná na zhodnotenie genetickej erózie a možnej admixie s inými plemenami.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Identifikácia projektu:
1/0742/17
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:
10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0
Počet výsledkov projektu:
15